Vzťahová konzultácia

77

Kategórie:

Popis

Pokiaľ riešiš vo svojom živote tému Vzťahov: partnerských alebo rodinných odporúčam vzťahovú konzultáciu.

Trvá 90 minút a ide o individuálnu konzultáciu medzi tebou ako klientkou a mnou ako koučkou.

Vzťahové témy riešim s použitím nasledujúcich techník podľa daného problému:

MUŽEDI – vzťahové nastavenie, Prenatál, Vnútorné dieťa, Technika detstvo.