Som Koučka

Najdôležitejší vzťah v tvojom živote je vzťah k sebe

Koučing

Na úvod ti chcem vysvetliť, že som kouč a nie mentor. Mentor radí zo svojich skúseností a v zásade ti radí konkrétne veci. Problémom radenia však je, že nemusí byť šité na mieru toho, čo potrebuješ. A preto ľuďom neradím resp. len v minimálnej miere. 

Koučing je o kladení otázok klientovi tak, aby sa sám vedel rozhodnoúť, čo v živote chce. Kompasom pri tom je vnímanie seba samého a našich pocitov. Tie sú však často zahádzané rôznymi presvedčeniami a tak sa ľudia častokrát nevedia pohnúť z miesta. Ignorujú svoje srdce, svoj vnútorný hlas a spoliehajú sa len na logiku. Tá je však v našom živote druhoradá i keď potrebná. To, čo tvorí podstatu nás samotných je naša intuícia, srdce a naše emócie. Nie každý sa však nimi chce riadiť. 

Mojím cieľom je s ľuďmi spolupracovať, nie ich opravovať. Všetci sme dokonalí takí akí sme, len to nevidíme. Prijatie a precítenie toho, čo sme zažili a kým reálne sme je kľúčovým bodom pri zmene života.  

Koučing je hlavne o kladení otázok, no len takto som fungovať nechcela. Takže kombinujem otázky s rôznymi technikami, ktorými idem s klientmi hlbšie, k podstate toho čo ich trápi.  

Koučovacie konzultácie prebiehajú online, výnimočne osobne.  

Techniky a metódy, ktoré pri koučingu používam:

spracovávanie emócií

Terapia MUŽEDI

Práca s vnútornými archetypmi:

Vnútorný muž, vnútorná žena, vnútorné dieťa 

Ideálne na určenie povahových vlastností a zmenu nášho vnútorného nastavenia. 

terapia, certifikat, kouč, mužedi